Aksaray Üniversitesi
Turizm Fakültesi
DekanProf. Dr. Hediye Erdoğan

(0382) 288 2550


Toplumların refah seviyesindeki artışa bağlı olarak dünyada ve ülkemizde turizm hareketleri her geçen gün artarken, turizm türleri de çeşitlenmektedir. Harcanabilir gelir artışı, kültürleşme, iletişim teknolojilerinin gelişimi, öğrenci değişim programları ve dil öğrenme istekleri, çok uzak olmayan bir gelecekte insanların farklı turizm etkinliklerine daha fazla katılacağını ve yeni turizm türlerinin gelişeceğini göstermektedir. Bu doğrultuda turizm çıtasını oldukça yüksek bir noktaya koyan Türkiye, 2020'li yıllardan itibaren yıllık 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedeflemektedir. Bu hedef de gün geçtikçe yükselmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında turizm eğitimi veren okulların amacı, dinamik ve her geçen gün büyüyen turizm sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması için öğrencilerine çeşitli nitelikler kazandırmaktır. Türkiye'de ise temeli 1960'larda atılan turizm eğitimi, son zamanlarda sektörel değişim ve gelişim nedeniyle farklı bölümlerden oluşan fakülteler aracılığı ile yürütülmeye başlanmıştır. Özellikle 2000 sonrası turizm sektöründe ciddi aşama kaydedilmesi, akademik alanda turizm eğitiminin önemini daha belirgin hâle getirmiştir. Yeni teknolojiler ve sunulacak hizmetlerin çeşitliliği sektör çalışanlarını ve yöneticileri daha fazla beceriye sahip olmaya zorlamaktadır. Bu doğrultuda Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi, sektörün ihtiyaçlarını temel alarak, öz güven sahibi, araştırmacı ve girişimci turizmciler yetiştirmek hedefiyle Mayıs 2013'te kurulmuştur. 

2014-2015 akademik yılı itibariyle Turizm İşletmeciliği Bölümüne, 2018-2019 yılında da Turizm Rehberliği bölümüne öğrenci alımına başlayan Fakültemiz ayrıca Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültemiz ilk mezunlarını 2018 yılında Turizm İşletmeciliği bölümünden  vermiştir. Akademik ve idari yapılanmasını hızla tamamlayan fakültemiz; fiziki imkânları, altyapısı ve Aksaray ilinin olanaklarını birleştirerek bütüncül bir ortam sunmaktadır. Öncelikli gayemiz, geleceğin turizmcileri olacak gençlerimize ülkemiz ve insanlığa hizmet etmelerini sağlayacak eğitimin verilmesidir.

 
Gençlerimizi, bizlerle birlikte, bu heyecanı yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Hediye Erdoğan
Turizm Fakültesi Dekanı