Vizyon ve Misyon

MİSYON
Turizm alanında, evrensel bilgiyi üreten ve  yayan, değişen dünyaya uyum sağlayabilen, sektörün yapısını ve işleyişini iyi bilen, sektöre ve işletmelere yeni açılımlar kazandırabilen, alanında uzman, en az bir yabancı dil bilen, bunun yanı sıra ikinci bir yabancı dili de orta derecede bilen, geleceği öngörebilen ve yönetebilen, sosyal yönü güçlü ve öz güvene sahip, kültürel yönden donanımlı, etik ilkelere uyan turizmciler yetiştirmek ve akademik olarak sektöre yön veren projeler üretmek.

 

VİZYON
Bilimsel çalışmaları ve mezun ettiği öğrencileri ile sektör ve akademik çevreler tarafından kabul gören yenilikçi, girişimci, bir kurum niteliğini kazanmak ve geliştirmek.

DEĞERLERİMİZ
Adalet
Saygı ve Hoşgörü
Sorumluluk ve Disiplin
Katılımcılık
Dürüstlük ve Güven
Yaratıcılık
Profesyonellik
Dinamizm
Açıklık
Öğrenci Odaklılık