Dekanın Mesajı

Toplumların refah seviyesindeki artışa bağlı olarak dünyada ve ülkemizde turizm hareketleri her geçen gün artarken, turizm türleri de çeşitlenmektedir. Harcanabilir gelir artışı, kültürleşme, iletişim teknolojilerinin gelişimi, öğrenci değişim programları ve dil öğrenme istekleri, çok uzak olmayan bir gelecekte insanların farklı turizm etkinliklerine daha fazla katılacağını ve yeni turizm türlerinin gelişeceğini göstermektedir. Bu doğrultuda turizm çıtasını oldukça yüksek bir noktaya koyan Türkiye, 2020'li yıllardan itibaren yıllık 60 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir hedeflemektedir. 

Dünyanın dört bir yanında turizm eğitimi veren okulların amacı, dinamik ve her geçen gün büyüyen turizm sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması için öğrencilerine çeşitli nitelikler kazandırmaktır. Türkiye'de ise temeli 1960'larda atılan turizm eğitimi, son zamanlarda sektörel değişim ve gelişim nedeniyle farklı bölümlerden oluşan fakülteler aracılığı ile yürütülmeye başlanmıştır. Özellikle 2000 sonrası turizm sektöründe ciddi aşama kaydedilmesi, akademik alanda turizm eğitiminin önemini daha belirgin hâle getirmiştir. Yeni teknolojiler ve sunulacak hizmetlerin çeşitliliği sektör çalışanlarını ve yöneticileri daha fazla beceriye sahip olmaya zorlamaktadır. Bu doğrultuda Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi, sektörün ihtiyaçlarını temel alarak, öz güven sahibi, araştırmacı ve girişimci turizmciler yetiştirmek hedefiyle Mayıs 2013'te kurulmuştur. 

Turizm işletmeciliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinden oluşan fakültemiz, 2014-2015 akademik yılı itibariyle Turizm İşletmeciliği Bölümüne öğrenci almaya başlamıştır. 2015-2016 akademik yılında da kontenjanlar tamamen dolmuş; aramıza yeni katılan öğrencilerimizle birlikte fakültemiz, eğitim-öğretim dönemine yeni bir heyecanla giriş yapmıştır. Akademik ve idari yapılanmasını hızla tamamlayan fakültemiz; fiziki imkânları, altyapısı ve Aksaray ilinin olanaklarını birleştirerek bütüncül bir ortam sunmaktadır. Öncelikli gayemiz, geleceğin turizmcileri olacak gençlerimize ülkemiz ve insanlığa hizmet etmelerini sağlayacak eğitimin verilmesidir.
 
Gençlerimizi, bizlerle birlikte, bu heyecanı yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş
Turizm Fakültesi Dekanı